دولت برای کمک به شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه دارو و واکسن بیماری کرونا آماده است/ عزاداری و سلامت مردم قابل جمع است و تنها باید اطلاع رسانی و اقناع سازی شود/ محدودیت های شدید امکان پذیر نیست، باید یک مسیر اعتدالی را در پیش بگیریم/ نظام دیجیتال در کشور باید به طور فزاینده و روزافزون توسعه یابد