دو هفته پیش رو بسیار حساس است، چاره ای نداریم جز اینکه در زمینه مراقبت‌ها و نظارت‌ها اقدامات را تشدید کنیم/ ضرورت تشکیل تیم‌های ویژه نظارت بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی/ اگر رعایت پروتکل‌ها بالای ۹۰درصد نباشد نمی توانیم از این موج خارج شویم/ واکسیناسیون برای همه مردم به صورت رایگان انجام خواهد شد/ برخورد با کسانی که ضوابط قرنطینه را رعایت نمی کنند، ضروری است/ امروز با خطر ویروس جدید هندی مواجه هستیم، باید نظارت و مراقبت جدی انجام دهیم تا این ویروس وارد کشور نشود/ حاشیه سازی را کنار بگذاریم، با لسان اخلاقی و انسانی با هم سخن بگوییم و همدیگر را کمک کنیم