رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: هر تفاوتی بین سال ۹۵ با ۹۹وجود دارد به جنایت و تروریسم آمریکا و فشارهای اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط می شود

0 0

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: هر تفاوتی بین سال ۹۵ با ۹۹وجود دارد به جنایت و تروریسم آمریکا و فشارهای اقتصادی غلط و نابجای این کشور مربوط می شود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.