رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: طی این ۷ سال برغم فراز و نشیب ها و کاهش قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته ای تا سال ۹۴، توانستیم پایه های مقاومت کشور در برابر فشارهای بیرونی را تقویت کنیم

0 1

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: طی این ۷ سال برغم فراز و نشیب ها و کاهش قیمت نفت و طولانی شدن مذاکرات هسته ای تا سال ۹۴، توانستیم پایه های مقاومت کشور در برابر فشارهای بیرونی را تقویت کنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.