سلامت و معیشت مردم، رفع تحریم ها و افتتاح طرح های ملی ۴ هدف اصلی  در ۱۰۰روز پایانی دولت است/ نگرانی از غنی سازی ۶۰ درصد در ایران اشتباه است، ما بدنبال ساخت سلاح اتمی نیستیم / ایران ثابت کرده که به قولش وفادار است و به تعهداتش عمل می کند/ بمب ساختن کار شماست ایران را متهم نکنید/ تنها راه شما بازگشت به قانون و عمل به تعهدات و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است