ما اجرای عین سند برجام را می خواهیم نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، برجام پلاس نمی خواهیم / امروز همه می دانند که تنها راه حل این معضل، اجرای توافق برجام است / برای امنیت ملی کشور بعد از حضور مردم در صحنه، نیروهای مسلح نقش بسیار مهمی دارند/  فرمان امام راحل در ۲۹ فروردین سال ۵۸، توطئه بسیار بزرگ گروهک ها برای انحلال ارتش را برای همیشه نابود کرد/  امروز باید جهان پس از کرونا را ببینیم/ اگر کسی فکر می کند با سنگ اندازی در راه رفع تحریم ها در انتخابات پیروز می شود بداند کسی به او رای نخواهد داد