مذاکرات وین نشان دهنده قدرت بالای ایران است / امروز دنیا پذیرفته که راهی جز توافق با ایران و لغو تحریم ها وجود ندارد / هدف از جنگ اقتصادی ترامپ فروپاشی کشور و سرنگون کردن نظام بود / کسب رتبه اول رشد اقتصادی جهان در سال ۹۵ از سوی ایران از افتخارات این دولت است/ از سال ۹۲ تا ۹۷ همه آمار و ارقام نشان دهنده این است که ما مسیر درستی را انتخاب کرده بودیم/ تک رقمی بودن نرخ تورم کشور در ۴ سال پیاپی (۹۴تا ۹۷) بی سابقه است / با توسعه شرکت های دانش بنیان در این دولت، اقتصاد کشور متحول شد/ انتخابات برای کشور سرنوشت ساز و مهم است و باید حضور در آن را وظیفه اصلی خود بدانیم