مرزهای شرقی کشور با دقت و جدیت کنترل شود تا شاهد وضعیت مشابه ورود ویروس انگلیسی به کشور نباشیم/ تا رسیدن به وضعیت قابل اطمینان درمورد قطع زنجیره ابتلا و مهار بیماری، رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی همچنان اولویت اصلی است/ پیشنهاد تمدید یک هفته‌ای اعمال محدودیت‌ها در شهرهای نارنجی و قرمز/ ضرورت همکاری وزارت بهداشت با بخش خصوصی در زمینه واردات واکسن خارجی/ مراسم شب‌های قدر با حداکثر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شود