میزان اهتمام این دولت به بخش سلامت در سال‌های پس از انقلاب بی‌نظیر بوده است/ ساخت و تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک اولویت فوری و جدی است که در دولت تدبیر و امید شتاب بیشتری گرفت/ گسترش عدالت در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور دغدغه مهم این دولت بوده است/ بررسی پیشنهاد حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی در دوره کرونا