هزینه برای واکسن یک نوع سرمایه گذاری است / تاکید دوباره بر شفافیت در عملیات واکسیناسیون برای مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی/  ضرورت اجرای طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها از سوی ستادهای استانی مقابله باکرونا / اتخاذ تدابیر ویژه از سوی نیروی انتظامی برای مقابله با ترددهای غیر مجاز در شهرهای نارنجی و قرمز/ استفاده کامل از ظرفیت دورکاری کارکنان برای کاهش ترددهای غیرضرور و ترافیک / رعایت پروتکل ها باید بالای ۹۰ درصد باشد/ تمدید اعمال محدودیت ها تا پایان هفته آینده در شهرهای قرمز و نارنجی