وظیفه و رسالت اصلی رسانه ها بیان حقایق و واقعیت ها به مردم است/ رسانه ها باید واقع گرا باشند و به مردم امید بدهند/ این دولت همواره تلاش کرده که تعامل مناسبی با رسانه ها داشته باشد/ سیاه نمایی ها مانع از آگاهی مردم از واقعیات و موفقیت های این دولت شده است/ فلسفه مذاکره بین کشورها تامین منافع مشترک است/ کشور جز در سایه اعتدال و میانه روی نجات پیدا نمی کند، افراط و تفریط منافع و مصالح ملی را قربانی می کند/ همه وظیفه داریم مردم را به حضور در پای صندوق رأی دعوت کنیم، امیدواریم با سختگیری ها انتخاب مردم محدود نشود