پروتکل های بهداشتی با حداکثر دستورالعمل ها در شب های قدر مراعات شود/  برگزاری مراسم شب های قدر در شهرهای نارنجی و قرمز فقط در فضای باز مجاز است/ در سایه رعایت اصول بهداشتی است که با شرایط سخت مواجه نخواهیم شد/  امروز واکسن زدن بهتر از واکسن نزدن است/ مردم اطمینان داشته باشند در زمینه واردات واکسن و حمایت از تولید واکسن داخلی همه تلاش خود را انجام خواهیم داد/ حداقل تا پایان امسال همه باید پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند