کارگران ستون فقرات جامعه هستند که همواره پای این نظام و کشور ایستاده اند/ مشکلات جامعه کارگری صنفی و نه سیاسی است و کارگران ایران اجازه بهره‌برداری سیاسی را به معاندان و بدخواهان نظام نخواهند داد/ امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران کشور است که این روزها از ناحیه تحریم‌ها و کرونا مورد تهدید قرار گرفته است/ آنچه امنیت شغلی کارگران را تضمین می‌کند، ایجاد رونق اقتصادی است/ بهترین راه کمک به بهبود وضعیت کارگران، کمک به بهبود اقتصاد کشور است/ از دست رفتن یک شغل، بازکردن راه برای نوعی آسیب اجتماعی است