سیاست

همه چیز درباره نقشه راه همکاری های جامع راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین

با نهایی شدن نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین برای همکاری های جامع و راهبردی به یکباره موجی از واکنش ها بخصوص از سوی رسانه های بیگانه فارسی زبان وابسته به عربستان از جمله ایران…
ادامه مطلب ...