سیاست

گفتگو با استاد مزاری:دورنمای آیندۀ افغانستان به مردم افغانستان بستگی دارد

اشاره: استاد مزاری از شخصیت‌های برجستۀ اسلامی و سیاسی افغانستان است. با او دربارۀ مسائل افغانستان گفت‌وگو کرده‌ایم. فرهنگ اسلامی: استاد مزاری، اوضاع افغانستان را چه‌طور برآورد…
ادامه مطلب ...

الزامات تقویت روابط با همسایگان: بازنگری ساختاری در دستگاه سیاست خارجی وگفتمان سازی بر اساس ”…

یکی از مزیت ها و فرصت های ایران داشتن همسایگان زیاد است که به 15 کشور می رسد. ایران با هفت کشور: پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان مرز زمینی و با هشت…
ادامه مطلب ...

رهبرمعظم انقلاب: هرجا کاری بر زمین مانده پای فساد، اشرافی‌گری و نگاه‌های غیرانقلابی در میان بوده است

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه هرجا کاری بر زمین مانده پای فساد، اشرافی‌گری و نگاه‌های غیرانقلابی در میان است، فرمودند: محاسبات غلط آمریکا هنوز ادامه دارد و نمونه اش موضوع…
ادامه مطلب ...