میزگرد

میزگرد: بررسی روند‌های کلان سیاسی-اجتماعی در خاورمیانه با تأکید بر خاورمیانۀ عربی

موضوعی که برای این میزگرد انتخاب شده، بررسی روند‌های کلان سیاسی-اجتماعی در خاورمیانه با تأکید بر خاورمیانۀ عربی است. اگر دوستان جریانات اجتماعی – فرهنگی و...
ادامه مطلب ...