مرور برچسب

اسلام و توسعه

میزگرد اسلام و توسعه

من مقدمتاً خدمت همه دوستان عزیز بخصوص مهمانان عزیزی که دعوت شده اند خوشامد عرض می کنم. جناب آقای دکتر رفیعی آتانی که استاد دانشگاه علم و صنعت در…