مرور برچسب

دین

آینده پژوهی و دین

در این مقاله سعی شده با بررسی متون مختلف علمی رابطه میان دین و علم را از منظر آینده پژوهی مورد نقد قرار دهیم در همین راستا سوالاتی را مطرح نمودیم تا…