مرور برچسب

شهید مطهری

شهید مطهری و رسانه ملی

از رسالت‌های رسانه ملی، معرفی اسلام، تبيين صحيح و تحليل مباني آن بر اساس برهان و استدلال منطقی و دفاع مناسب و پاسخ به شبهات دینی است. يكي از بهترين…