مرور برچسب

شورای همکاری خلیج فارس

شورای شرمساری!

نماینده سابق پارلمان لبنان گفت: تصمیم شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر تروریستی دانستن جنبش حزب الله به مثابه تلاشی تازه در راه عادی‌سازی روابط با…