مرور برچسب

طالبان

قصه ما به «سر» رسید!

هر یک از ما داستان‌های خونینی از تاریخ بشریت را خوانده یا شنیده ایم که چگونه هزاران هزار نفر در جنگی میانِ دو کشور جانشان را از دست می دادند و مثله می…