مرور برچسب

مجله

اقتصاد مقاومتی

پنجاه شماره این مجله به همّت دفتر نشر فرهنگ اسلامی بصورت نسخ چاپی در اختیار مردم قرار گرفت و منتشر گردید. بی تردید اراده و تصمیم شجاعت آمیز مدیرعامل…

زبان فارس در خطر است

دکتر احمد خاتمی رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی و از استادان همین دانشکده در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است. او در سال ۱۳۸۹به عنوان…

شورای شرمساری!

نماینده سابق پارلمان لبنان گفت: تصمیم شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر تروریستی دانستن جنبش حزب الله به مثابه تلاشی تازه در راه عادی‌سازی روابط با…