مرور برچسب

نماینده

بی خبری تا کجا؟!

بگزارش تابناک یک نماینده که رد صلاحیت شده چنین گفته است:« مراجعه کردم ... آنچه به عنوان اتهام با من در میان گذاشتند اظهارنظرهای سیاسی من بود؛ گفتند در…