مرور برچسب

پایگاه اطلاع رسانی دولت

حاکمان کاخ سفید وضعیت کنونی آمریکا را به یکی از بدترین دوران تاریخ این کشور تبدیل کرده اند/ کشتن جرج…

رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های وزارت نیرو در استان های بوشهر و آذربایجان غربی:حاکمان کاخ سفید وضعیت کنونی آمریکا را به یکی از بدترین دوران تاریخ…